Merici technika 0,07 dB od 15 Hz do 150 Hz


datovy list jako PDF


Messtechnik

BV 15011005


Prani Zakaznika


Pro nas novy program mericich pristoju hledame transformator. Ktery ma v rozsahu 15 Hz az 150 Hz napet ovy ubytek mensi nez 0,07 dB. Primarni impedance musi byt mensi nez 0,5 Ohm.


Reseni


Transformator na C-jadru s nizkymi ztratami v zeleze a tesnou vazbou.


Technicka Data


1AC-transformator 15 Hz az 150 Hz
Hmotnost: 6 kg
Frekvencni chod: linearni < 0,07 dB
Vykon: 100 VA


© 2013 Tauscher Transformatoren GmbH